wypożyczenie przyczepy HOBBY Ecellent 540 Kmfe
wypożyczenie przyczepy HOBBY Ecellent 540 Kmfe
28.02.2015 | godz. 10.01

Fabrycznie nowa przyczepa do wynajęcia

Oferujemy Państwu możliwosc wypożyczenia fabrycznie nowej przyczepy kempingowej.

Przyczepa która posiadamy w wypożyczalni ma DMC 1500 kg.

Kilka wskazówek jakie uprawnienia należy posiadać:

Najemca musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać odpowiednie uprawnienia umożliwiające
holowanie przyczepy. Jeżeli Najemca posiada wyłącznie prawo jazdy kategorii „B”, wówczas
musi spełnić 2 warunki łącznie:
· Suma dopuszczalnych mas całkowitych (DMC) zestawu auta i przyczepy nie może przekroczyć
3,5 tony (DMC samochodu + DMC przyczepy < 3,5 t.) i jednocześnie
· Masa własna pojazdu ciągnącego musi być co najmniej równa DMC przyczepy.
Zasady opisane wyżej, zgodnie z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym z roku 1968
(rozdział IV, art.41 pkt 4a), Dyrektywą UE 91/439/EWG z 29.07.1991 roku (art.3)  oraz ustawą Prawo o ruchu
drogowym , obowiązują we wszystkich krajach europejskich, w tym także w Polsce.


Jeżeli suma DMC zestawu auta i przyczepy przekracza 3,5 tony lub masa własna samochodu
jest mniejsza od DMC przyczepy (lub oba warunki występują łącznie), Najemca zobowiązany
jest posiadać prawo jazdy kategorii „B+E” lub C+E.


We wszystkich krajach Europy (za wyjątkiem Polski – system poboru opłat drogowych viaTOLL
oraz Szwajcarii – system podwójnych winiet na samochód oraz przyczepę) opłaty za autostrady
wnoszone są za sam holownik (samochód ciągnący przyczepę); nie ma znaczenia czy zestaw z
przyczepą kempingową przekracza 3,5 t, czy też nie przekracza tego ciężaru

 

 

dsc_03922dsc_03932

dsc_04882